top of page
Lillian Webb Park
chúng ta không thểTưởng tượng tương laimà không cần sự giúp đỡ của bạn! Bạn yêu thích điều gì ở Norcross? Bạn nghĩ những thách thức lớn nhất của Thành phố là gì? Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn về cách cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả cư dân Norcross.

Chúng tôi rất vui khi được tham gia cùng cộng đồng tại các sự kiện cộng đồng khác nhau trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 2023. Hãy đăng ký nhận thông tin cập nhật về dự án để luôn cập nhật về nơi chúng tôi sẽ xuất hiện!

Đăng ký danh sách tiếp cận của chúng tôi

Cảm ơn đã đăng kí!

Hoạt động gắn kết sắp tới

Nhóm lập kế hoạch đã khởi động quy trình Tưởng tượng Tương lai của Chúng ta, bắt đầu bằng Thu thập Thông tin (Giai đoạn 1). Một số cơ hội đầu vào sẽ được cung cấp trong suốt quá trình lập kế hoạch. Hãy xem lịch trình dự kiến bên dưới và theo dõi trang này để biết thêm thông tin chi tiết.

Tentative Schedule Dates_07.24.23.png

Get Involved Today

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc ý tưởng nào trong suốt quá trình, vui lòng cho nhóm dự án biết bên dưới. Phản hồi của bạn rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cho tương lai của Norcross.

Thư điện tử *

Tên *

Chủ thể

Tin nhắn

Cảm ơn! Đã gửi tin nhắn.

Past Engagement Activities

 • City Council Public Kickoff Hearing (March 6, 2023)

In accordance with the Georgia Minimum Procedures for Local Comprehensive Planning and the Atlanta Regional Commission's funding requirements, the Norcross City Council held a public kickoff hearing for the Comprehensive Plan and the Town Center LCI. For more information, visit the City of Norcross Council Meetings page.

 • Steering Committee Meeting 1 (March 7, 2023)

Meeting materials from the first Steering Committee meeting can be found here.

 • Pop-Up 1 at 45 South Café (April 8, 2023)

Review the boards and Pop-Up 1 Summary.

 • Steering Committee Meeting 2 (May 9, 2023)

Meeting materials from the second Steering Committee meeting can be found here.​

 • Pop-Up 2 at Bluesberry Beer & Music Festival (June 24, 2023)

Review the boards and Pop-Up 2 Summary.

 • Visioning Survey (April 8 to July 7, 2023)

Thanks to all who participated in the Visioning Survey! Review the Survey Summary.

 • Pop-Up 3 at Cookout with Council (July 29, 2023)

Review the boards and Pop-Up 3 Summary.

 • Steering Committee Meeting 3 (August 8, 2023) 

Meeting materials from the third Steering Committee Meeting can be found here.

 • Pop-Up 4 at Summerour Middle School Curriculum Night (August 22, 2023)

Handouts were distributed to get the word out about the planning process. The planning team also facilitated a questionnaire and an art activity to collect input. Review the Pop-Up 4 Summary.

 • Virtual Public Meeting (September 7, 2023)

In this virtual meeting, the planning team shared what we’ve heard and studied to date. The community weighed in on preliminary policy and project ideas for the Norcross Comprehensive Plan and Town Center Livable Centers Initiative! Watch the recording to learn more!

 • Feedback Surveys (September 7 - 30, 2023)

Thanks to all who participated in our Feedback Surveys! Check out the Implementation Strategies Survey Summary.

 • Public Open House (October 19, 2023)

At this Open House meeting at the Norcross Cultural Arts and Community Center, community members reviewed draft plan highlights and provided feedback. A summary of the meeting will be posted soon!

bottom of page