top of page
Tìm kiếm tài liệu dự án?

Bạn đã đến đúng nơi!
Tài liệu dự án

Các tài liệu được phát triển trong suốt quá trình lập kế hoạch sẽ được đăng tại đây. Kiểm tra lại để cập nhật!

Kế hoạch toàn diện trong quá khứ
 • Kế hoạch toàn diện (2040)

 • Phụ lục Kỹ thuật Kế hoạch Toàn diện (2040)
   

Kế hoạch LCI của Trung tâm thị trấn trước đây
 • Kế hoạch LCI của Trung tâm Thị trấn Norcross (2012)

Tài liệu và Tài nguyên Liên quan
 • Sắc lệnh Phát triển Thống nhất Norcross (liên kết)

 • Bản đồ phân vùng Norcross (liên kết)

 • Trung tâm dữ liệu Norcross (liên kết)

 • Quy hoạch tổng thể đường cao tốc Buford (2021)

 • Nghiên cứu bãi đậu xe trung tâm thành phố (2019)

 • Quy hoạch Tổng thể Đường mòn Gwinnett (2018)

 • Kế hoạch bền vững Norcross (2017)

 • Beaver Ruin Greenway LCI Khái niệm Kế hoạch (2017)

 • Quy hoạch Tổng thể Công viên (2016)

 

bottom of page